Mokymasis visą gyvenimą

Rask mokymus

 

Populiariausi mokymai

Mokymai skirti suteikti žinių ir supažindinti, kaip veikia intelektinės sprendimo priėmimo sistemos, ekspertinės sistemos bei mašininio mokymosi algoritmai

Nuotolinis / 80 ak. val.

Mokymai skirti taikantiems ar ketinantiems taikyti komandinį darbą studijų procese ir komandinio darbo įveiklinimo stebėsenai

Kontaktinis / 48 ak. val.

Seminaras skirtas KTU mokslo ir studijų programų pristatymui.

Kontaktinis / 3 ak. val.

Seminaras skirtas supažindinti apie kartų skirtumus ir kaip mokyti „Z“ kartą

Kontaktinis / Nuotolinis / 2 ak. val.

Mokymai skirti suteikti žinių kaip naudojant kokybinius duomenų analizės metodus galima atlikti socialinių medijų analizę

Nuotolinis / 4 ak. val.

Mokymai skirti suteikti žinių ir įgyti įgūdžių dirbti su vienmate, dvimate ir daugiamate kiekybinių duomenų analize IBM SPSS

Kontaktinis / 4 ak. val.

Mokymai skirti suteikti žinių ir išugdyti gebėjimus taikyti statistinius kiekybinių duomenų analizės metodus

Nuotolinis / 40 ak. val.

Mokymai skirti pradedantiems dirbti su kokybinių duomenų analizės programa MAXQDA

Nuotolinis / 8 ak. val.

Mokymai skirti pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų kvalifikacijos kėlimui pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“

Kontaktinis / Nuotolinis / 7 ak. val.

Mokymai skirti įgyti statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus kvalifikaciją

Nuotolinis / 68 ak. val.

Mokymai skirti suteikti žinių ir įgyti gebėjimų taikyti iššūkiais grįsto mokymosi metodą studijų procese.

Kontaktinis / 16 ak. val.

 

Sritys

Skaitmeninė transformacija
Darnus vystymasis
Pažangios technologijos
Verslumas ir inovacijos
Asmenybės ugdymas ir lyderystė
 

Kontaktai

Donelaičio g. 73-405,
LT-44249 Kaunas
tel. +370 (671) 36 146

e. p.  neformalus.svietimas@ktu.lt